stuv-micromega

Het Openhaarden Huys

Stûv microMega

De Stûv microMega is een haard met een liftdeur: de ruit schuift naar boven open om hout bij te vullen. Hij kan als open haard worden gebruikt..

WAAROM MICRO? WAAROM MEGA?
micro: het inwendige volume van de haard. Dankzij de bijzondere curve wordt het vuur in het hart van de haard gebundeld. Hierdoor kan het vermogen worden geregeld en wordt er juist voldoende warmte verspreid.
Mega: het zicht op het vlammenspel. De inwendige vorm van de haard wordt doorgetrokken naar de buitenkant om hem meer omvang te geven.

GEBOGEN VERBRANDINGSKAMER
Om een haard te maken die een kleiner vermogen kan produceren, verkleinde Stûv het volume van de verbrandingskamer. Hoe kleiner de ruimte, hoe hoger de temperatuur en hoe beter de verbranding. Een goede verbranding betekent een beter rendement en dus meer energie om de woning te verwarmen, minder om de atmosfeer te verwarmen en minder uitstoot.

LIFTDEUR
De werking met gesloten ruit is de normale bedrijfsmodus van de haard. Het is de zuinigste en milieuvriendelijkste bedrijfsmodus. De ruit schuift naar boven open om hout te kunnen laden. Af en toe kan de Stûv microMega ook als open haard worden gebruikt, bijvoorbeeld om in het putje van de winter een barbecue te doen…

EEN PERFECTE VERBRANDING
Eén enkele regeling verdeelt de lucht binnen in de haard op 5 plaatsen en optimaliseert de verbranding, ongeacht het gekozen vermogen.

RECHTSTREEKSE LUCHTINLAAT EN VERBRANDING
Een enkel regeling naverbranding verdeelt de lucht op 5 plaatsen en optimaliseert de verbranding:
- in de gloeiende assen
- aan de basis van de vlammen
- op halve hoogte
- in het bovengedeelte (na verbranding)
- langs de ruit

MAXIMALE DICHTHEID
De deur van de haard en de pakking ervan werden ontworpen met het oog op een maximale, duurzame dichtheid: als de ruit wordt verschoven, trekt de pakking zich terug om de verplaatsing te vergemakkelijken en slijtage te voorkomen (octrooi Stûv).

Deze dichtheid is van belang:
- om de verdeling van verbrandingslucht te regelen;
- om de ruit te vegen (voor een schonere haard);
- om de binnenlucht in het vertrek niet te benutten;
- om te voorkomen dat er gassen uit de haard vrijkomen als in het vertrek tijdelijk een onderdruk heerst.

Merk:

Type haard:

Wat vinden onze klanten?